20 روش مقاوم سازی و تقویت ساختمان فولادی و بتنی

از سوی دیگر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا از دیوارهای برشی فولادی برای ایجاد بیمارستانی 6 طبقه به کارگیری شد

توسط NEWSMINERAL در 14 بهمن 1400
از سوی دیگر در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا از دیوارهای برشی فولادی برای ایجاد بیمارستانی 6 طبقه به کارگیری شده می باشد که مثال ای از کاربرد این سیستم را در حوزه‌ ای اصلی شدت لرزه خیزی شدید و بنایی کلیدی دارای زیاد را نشان می دهد. اعضای محترم رشته عمران سازمان جهت ثبت نام در عصر آموزشی مجازی " مقاوم سازی ساختمان های موجود - مبانی کاربرد " مهم مطالعه مطالب تحت جهت تصویب اسم به سامانه نماسان - خدمات آموزشی -بخش عصر ها مراجعه فرمایید. در سالیان آخر طراحی عملکردی سازه ها در برابر تحریک زمین‌لرزه مهم دقت به کاربری موردنیاز آن ها گزینه توجه مهندسین و پژوهشگران قرار گرفته است. اجرای آرماتورهای به دور شمع و بتن ژاکت دور آن که بر پایه نتایج بررسی سازه، طراحی شده باشد. مقاومسازی مهم ژاکت فولادی، مقاومسازی اهمیت ژاکت بتنی، افزودن المانهای باربر جانبی مانند بادبند و دیوار برشی به ساختمان و… روشهای متعددی برای مقاوم سازی سازه ها (مقاوم سازی ساختمان های بتنی، …) و مقاوم سازی ساختمانها در دسترس می باشد که بعضا از روش های همگانی درمقاوم سازی بنا ها به شرح تحت می باشد. پی ساختمان یا فونداسیون باید از مقاومت لازم در برابر نیروی زمین‌لرزه برخوردار بوده و سازه هایی که به آن متصل میباشند در گیر تکان های شدید نشوند. مشاور، به سازمان یا فرد حقیقی و حقوقی گفته می­شود که طی تخصصی که در زمینه­ی آیتم حیث دارد می­تواند به معتبر دهندگان به جهت انجام پروژه، سرویس ها و مشاوره ارایه دهند و از سوی سازمان مدیر و برنامه ریزی، جايگاه (گرید) به او تعلق گرفته باشد. مقاوم سازی اجزای سازهای خیر صرفا در سازه های سابق بلکه در ساختمانهای نوساز قبل از بهره برداری می تواند شکل پذیرد. در واقع مقاوم سازی حیاتی به کارگیری از میراگر سبب می شود نیرویی که زمان زمین لرزه به بنا وارد می شود کاهش از میزان واقعی آن باشد. در نحوه ترکیبی میراگر و جداساز لرزه ای هم حساس اعتنا به این‌که زمین لرزه های معمول اغلب اهمیت زمان تناوب هایی در محدودهی ۰٫۱۰ تا ۱ مقاوم سازی فولاد ثانیه می باشند. در هم اکنون حاضر به واسطه هشدارهایی که درباره زلزله تهران دیتا می شود، مسأله مقاوم سازی ساختمان سابق به طور جدی در حالا پیگیری است.
آخرین مطالب