شرق برتر خیابان ساخت و ساز شیفت به مرحله دوم در دولوت

کار آغاز خواهد شد و در فاز دو از یک دائم آند حفاری در شرق برتر خیابان شروع روز سه شنبه. خدمه تعمیر سطح جاده

توسط NEWSMINERAL در 10 تیر 1399

کار آغاز خواهد شد و در فاز دو از یک دائم آند حفاری در شرق برتر خیابان شروع روز سه شنبه.

خدمه تعمیر سطح جاده که در آن آند نصب شد سه سال پیش در شرق برتر بین خیابان 40 و 44 راههای شرق. با توجه به یک شهر دولوت انتشار اخبار کار شامل پوشش خارجی و حفاظت کاتدیک از آند پیچیده در اطراف لوله کشی که خارجی جلوگیری از خوردگی.

ترافیک هنوز هم اجازه داده می شود در طول ساخت این پارکینگ اجازه داده نخواهد شد در شرق برتر خیابان در طول این زمان. ساخت و ساز انتظار می رود که به طور کامل توسط Aug. 3.tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب