کربن فعال (Activated Carbon) چیست؟

اکسیدهای گازی که معمولاً در این روش به کار گیری می شود، طبق معمول دی اکسید کربن، بخار آب، هوا و یا این که ادغا

توسط NEWSMINERAL در 27 فروردین 1401
اکسیدهای گازی که معمولاً در این روش به کار گیری می شود، طبق معمول دی اکسید کربن، بخار آب، هوا و یا این که ادغام آنها هستند و کربن با بخار حیاتی درجه حرارت 600 تا 7000 سانتی گراد تماس می یابد. زمانی که کربن فعال می شود، بر روی تراز کربن حفره و ترک های کوچک و درشت ساخت می شود. کربن اکتیو ساخت شده به این روش مهم منافذ و حفره های کوچک می باشد که کاربردهای اختصاصی خویش را دارد . کربن اکتیو تولید شده به همین طرز با منافد و حفره های درشت می باشد و کربن فراوان فعال میباشد . البته ایجاد کربن فعال به این طرز تهیدست شرایط خاص می باشد و کربن اکتیو ساخت شده به همین طرز دوچندان کم بوده پاسخگوی نیاز جامعه نیست. این امر سبب ساز می شود تا همین ادغام شیمیایی جاذب دوچندان لطف باشد و کاربردهای فراوانی داشته باشد. در ابتدا زغال سنگ و یا زغال چوب را دارای بعضی از مواد شیمیایی ادغام می کنند تا اهمیت یک دیگر وارد واکنش شوند . همین مواد به دلیل فضای سبز شیمیایی شان به راحتی به کربن فعال جذب می شوند . البته امروزه از همین ماده شیمیایی و کلروفریک به جهت تصفیه آب های آشامیدنی ، آب های زیر زمینی ، آب استخرها و … کربن اکتیو نه تنها آب را تصفیه می نماید بلکه همانند کلسیم نیترات پساپ ها را نیز تصفیه می کند و باکتری ها و میکروب ها و بقیه مواد خطر آفرین را از در میان می پیروزی و آبی عاری از هر جور میکروب در اختیار مردمان قرار می دهد . در پیشین ها از کربن اکتیو برای تصفیه بعضا از آب ها به کارگیری می کردند که همین ماده شیمیایی کلر و موادی که باعث ساخت رنگ یا بو در آب می شد را از دربین می برد . کربن اکتیو ماده ی شیمیایی می باشد که به رخ جامد یافت می شود. کربن اکتیو ماده ای غیر سمی است و به جهت انسان خطری ندارد . کربن اکتیو جزو مواد غیر سمی و بی خطر به جهت انسان محسوب می شود و می توان به جهت مصارف متفاوت از ان استفاده کرد. درنتیجه در طی همین مراحل مواد خام مهم سرعت بیشتری به کربن و بعد از آن کربن فعال تبدیل میشوند. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم کربن فعال مرک لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب