راهنمای نگارش مقاله - فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

فهرست منابع: مشخصات کامل منابعی که در نگارش نوشته از آنها استعمال شده هست باید در انتهای نوشته ذکر شود. فرم اص

توسط NEWSMINERAL در 19 بهمن 1400
فهرست منابع: مشخصات کامل منابعی که در نگارش نوشته از آنها استعمال شده هست باید در انتهای نوشته ذکر شود. فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای خوی تکثیر که باید در پوشه پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. ۸.طبق مقررات وزارتی، نویسندگان حق ارسال هم‌زمان یک نوشته به بیش از یک نشریه را ندارند و نشریات موظف میباشند تعهدنامه ضروری به جهت اصالت نوشته و عدم ارسال آن به یکسری نشریه را از نویسنده (نویسندگان) نوشته اخذ نمایند. ۵. نویسنده/ نویسندگان نوشته باید در چندین سطر، جنبههای نوآورانه و مبتکرانه نوشته خویش را در تحت کاغذ تعهد اصالت اثر و درخواست چاپ دانلود نوشته گویش اصلی توضیح دهند. در شکل عدم پاسخ گوئی از طرف نشریه در مدت زمان مذکور، نویسنده (گان) میتوانند مقاله خویش را پس از اعلام انصراف، به نشریه دیگری ارسال نماید. مقالاتی قابل بررسی و پذیرش هستند که نکات ذکر شده در طرز نگارش را کاملا رعایت کرده، مسئله تکراری نبوده و از انجام تحقیق مدت متعددی نگذشته دانلود نوشته شیمی به لهجه انگلیسی باشد. داورهای مجلات از نحوه های کاری که ناقص یا این که غلط نگارش شده باشند، انتقاد می کنند و ممکن است حتی مقاله شما را در کنند، زیرا همین بخش در انجام دوباره پژوهش شما حساس است. قابل ذکر این‌که همین تعداد عبارات شامل عنوان، گزیده ها و اصل نوشته بجز قسمت رفرنس ها می باشد. در اینجا شما باید به این پرسش پاسخ بدهید که یافته های شما چه مفهومی را ارائه می دهند. درصورتیکه یک بیماری تازه تفسیر داده می شود باید راستا گزینه گزارش از جمله اختلالات مربوطه، سیر معمول بیماری، ترقی آن همپا مهم توضیحات مربوطه ارائه گردد. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان اهل ایران و خارجی ما در راستا عمل خود مضاعف ماهر و مهم تجربه هستند. ۳. نویسنده مسئول (علاوه بر نویسنده اول) در واقع مسئولیت تام یک مقاله راجع به عدم سرقت ادبی یک مقاله و سایر مورد ها مربوط به کیفیت نوشته را بر عهده دارااست اساسی این قانون مقاله بایستی حاصل مطالعات، تجربه و پژوهشهای نویسندگان بوده، متضمن دستاورد علمی تازه و ملموس باشد. نوشته حاصل طرح پژوهشی باشد، اساتید و شرکت‌ کنندگان هیئت علمی ایده نخستین را ارائه میدهند؛ در این صورت برای نویسنده اول اسم استاد و نویسنده بعدی نام دانشجو قرار میگیرد. 2. برگه دوم منتخب پارسی است شامل تیتر مقاله، نام و نامخانوادگی نویسندگان ملازم با وابستگی سازمانی و ادرس نشانی اینترنتی و شماره تماس نویسنده مسئول.
آخرین مطالب