عازم شمال خط بسته آمدن به I-35 طریق کارلتون

رانندگان انتظار می رود بسته شدن در های عازم شمال بزرگراه بین ایالتی 35 در خط سمت چپ از مینه سوتا بزرگراه 210

توسط NEWSMINERAL در 7 تیر 1399

رانندگان انتظار می رود بسته شدن در های عازم شمال بزرگراه بین ایالتی 35 در خط سمت چپ از مینه سوتا بزرگراه 210 به حدود 1 مایل شمال در هفته آینده.

خط بسته خواهد شد از دوشنبه تا ظهر سه شنبه یک بخش مینه سوتا انتشار اخبار در روز جمعه گفت.

هر دو خطوط باز خواهد شد برای ژوئیه 4 تعطیلات سفر می کند.

این بسته بخشی از کارلتون وزن ایستگاه پروژه ساخت و ساز — 1.3 میلیون ساخت و ساز از یک وزن ایستگاه اجرای سایت.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن