دانلود کتاب جغرافیا دهم tagged posts

مزایای مطالعه بهترین کتاب های الکترونیکی

در اولین جلسه شورای سیاسی در هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران ، براساس پیام اعضای این شورا ، “دانش ؛ منایی »به عنوان شعار این دوره از هفته کتاب انتخاب شد.

در این جلسه 24 تا 30 نوامبر زمان هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

اولین جلسه شورای سیاسی هفته بیست و هشتم کتاب جمهوری اسلامی ایران (پنجم آبان) به ریاست محسن جوادی برگزار شد و اعضای شورا به صورت حضوری و یک کنفرانس ویدیویی در معاون وزیر فرهنگ وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی حضور داشتند. ...

Read More