خواننده مشخصات: مجسمه بگویید داستان ما; ما باید بیشتر از آنها

در موضوع دلوت را در مجسمه سازی یا نه آنها “بی ضرر” است و در نهایت اشتباه سوال (محلی مشاهده: “چگونه بی ضرر واقعا دلوت تاریخی سفید-پسر تندیس?” جولای 3). مورخ کارل بکر نوشت: “تاریخچه آن چیزی است که در حال حاضر بخواهد به یاد داشته باشید در مورد گذشته است.” تمام مجسمه سازی ذکر شده در ستون هستند که فقط تلاش های کسانی که در آن زمان تا به حال پول و امکانات برای انتخاب این ارقام به یاد می شود.

به جای زحمت به اشک این مجسمه را — و یا هر تاریخی, مجسمه, که برای ماده — متفاوت و شاید رویکرد عملگرایانه تر خواهد بود به سادگی به راست تر و بهتر مجسمه سازی است که نشان دهنده این اعداد و ارقام ما را انتخاب کنید به یاد داشته باشید در مورد گذشته: محلی و بومی مردم حقوق مدنی رهبران شاید محلی رهبران کارگری یا مدنی رهبران اقوام مختلف محلی و هنرمندان و شاعران و دیگران.

من فکر می کنم اکثر مردم خواهد بود مجذوب به یادگیری در مورد تاریخ محلی از دیدگاه دیگر از کسانی که از غنی و متصل است که به معنای واقعی کلمه می توانیم به یک نوع خاصی از تاریخ گفته شود.

وجود دارد هیچ چیز مانند یک “بی ضرر” تاریخچه; همه ما یک داستان برای گفتن. آنچه ما نیاز داریم بیشتر داستان در مورد گذشته سعی به تظاهر خاصی داستان نمی کند و یا وجود ندارد.

Mark W. Anderson

دلوت

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>