دریاچه Avenue پروژه پل برای ورود به مرحله نهایی پنج شنبه

دریاچه خیابان پل پروژه در دولوت را نهایی آن کنترل ترافیک مرحله پنج شنبه.

تحت نهایی کنترل ترافیک مرحله کسانی که سفر به جنوب در بزرگراه بین ایالتی 35 خواهد بود قادر به استفاده از رمپ و جنوب سر در دریاچه Avenue با توجه به بخش مینه سوتا. کسانی که به سفر شمال در دریاچه خیابان همچنین قادر خواهد بود برای دسترسی عازم شمال I-35 بر روی سطح شیب دار.

رانندگان سفر شمال در دریاچه خیابان دیگر قادر خواهد بود برای دسترسی به southbound I-35 بر روی سطح شیب دار. سطح شیب دار از I-35 عازم شمال به دریاچه خیابان عازم جنوب نیز بسته شود. کار می رود که همچنان از طریق اواخر ماه اوت.

دسترسی به و یا از از برتر خیابان باقی می ماند بسته به علت این شهرستان از دلوت برتر خیابان بازسازی پروژه که انتظار می رود تا اواسط یا اواخر جولای.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de