دلوت ماموریت نهر مسیرهای پارکینگ به طور موقت

شهر دولوت پارک ها و تفریح و سرگرمی بخش آغاز شده است پارکینگ پیشرفت و ساخت و ساز از یک بهبود اتصال به مونگر دنباله از بک جاده سر دنباله دار واقع در ماموریت کریک پارک وی در دولوت.

دسترسی به ماموریت Creek trail سیستم از این دنباله سر بسته است و انتظار برای بازگشایی در پایان ماه ژوئن زمانی که ساخت و ساز کامل است. کارکنان شهرستان می خواهم به یاد ساکنان که پارکینگ همراه Becks جاده ممنوع است.

کسانی که به دنبال استفاده از ماموریت Creek trail سیستم باید پارک در اتاق Grove Park.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>