خواننده مشاهده: یک راه برای بازگشت کتاب به کتابخانه مورد نیاز است

اما چرا باید یک روز در هفته برای هر یک از سه کتابخانه ها به رها کردن کتاب ؟ من دو در خانه من و من می دانم که افرادی که بررسي فايلهاي 10 یا بیشتر در یک زمان. چه افتضاحی است که از آن خواهد شد که این کتاب را می توان بازگشت. فکر می کنم از 10 نفر که 10 کتاب هر یک به بازگشت و احتمالا بررسی بیشتر در حال حاضر است که آنها می توانند. این می تواند کمک به نگه داشتن برخی از شاغل و امیدوارم مراقبت از یک ظرف غذا واقعی زمانی که همه چیز باز است.

Donna Lee Neisen-فروم-Beaupre

دلوت

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>