هیچ کس مجروح در یک آتش سوزی خانه ای در اوایل صبح روز سه شنبه در دولوت لینکلن پارک محله.

این دلوت آتش نشانی در پاسخ به یک آتش سوزی در 2309 W. هشتم سنت در 1:14 am. مستاجر از خانه خارج شد توسط خدمه وارد شده است.

خدمه در بر داشت آتش سنگین دخالت در پشت اقامت با توجه به انتشار اخبار از آتش نشانی. آتش نشانان وارد خانه و خاموش آتش در طبقه دوم.

آتش نشانان یک سوراخ در سقف به دریچه دود و گرما و ارزیابی برای هر آتش پسوند. آسیب به ساختمان که موجود بود به طبقه دوم برآورد شده است در $50,000.

علت آتش سوزی در دست بررسی است.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

ایندکسر