کاربرد سولفات پتاسیم-سولفات پتاسیم-پگاه محیط آرین

این ماده کلیدی کمتر اسیدیته خاک و یاری به جذب خوبتر آهن، فسفر و موادتشکیل دهنده کممصرف برای رویش گیاه موءثر اس

توسط NEWSMINERAL در 1 فروردین 1401
این ماده کلیدی کمتر اسیدیته خاک و یاری به جذب خوبتر آهن، فسفر و موادتشکیل دهنده کممصرف برای رویش گیاه موءثر است. اهمیت مقدار کافی سولفات پتاسیم ، گیاه به رویش خوبتر یاری می کند ، با کیفیت عالی میوه می باشد ، همینطور مقاومت در برابر بیماری ها و آفات را افزایش می دهد. یکی از از مفید ترین چیز ساخته شده از سولفات پتاسیم برای کمپوست است. این به جهت اولین بار در اوایل قرن 14 کشف شد. یکی از از نکات اصلی زمان خرید کردن کود سولوپتاس، بها همین کود می باشد. جهت گزینش مقدار ظریف مصرف کود سولفات پتاسیم مطلقا حیاتی کارشناس کشاورزی مشورت فرمایید انجام آزمایش خاک نیز برای تقریب مقدار کود مورد نیاز و همینطور مقدار کمبود موادتشکیل دهنده در خاک پیشنهاد می شود. سولفات پتاسیم برای استعمال در سیستم های باروری در مرتبه اول برای انگور ، محصولات درختی و سبزیجات مطلوب است. سولفات پتاسیم شماره pH 7 میباشد ، بدین ترتیب حاوی ph پایدار است-طبیعی هست که به جهت خاک مناسب است و گیاه کلرید را دوست ندارد که بعضا از میکروارگانیسم های مفید و زباله ها را از بین ببرد. ساخت یک سولفات پتاسیم خوب و خالص ، ابتدا بایستی حیاتی آب و نمک حل شود تا محصولات جانبی را از بین ببرد. دانشمندان آنگاه یک روش برای تولید همین ترکیبات است که یک سولفات پتاسیم خالص تر و طبیعی را پیدا کرده اند. اولی و در اصل کارایی سولفات پتاسیم به جهت مزیت در کشاورزی استفاده می شود. از گوگرد موجود در همین کود میگروارگانیسم ها نیز به کار گیری کرده و سولفات قابل به کارگیری به جهت گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهد. غیر قابل اشتعال ، محلول در آب ولی نیکی در الکل است. کودهای پتاس از کودهای حساس و لازم می باشد که نه تنها کیفیت مواد غذایی را ارتقا می دهند ، بلکه باعث ارتقا کارایی محصول هم می شوند. سولفات پتاسیم می تواند سبب تحریک سیستم فتوسنتز نظیر یاری به تحریک آنزیم به جهت پردازش پروتئین تنظیم آب از روش سلول های برگ و ایجاد شکر و نشاسته است. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد کود سولفات پتاسیم یوروسالیدز هلند کیسه 25 کیلویی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن