فیلم قهرمان (1399)|بازیگران+عکسها|سلامسینما

نهمین فیلم اصغر فرهادی در خرداد سال ۱۳۹۹ وارد پیش تولید شد و فیلمبرداری آن پس از ۷۵ جلسه در دوم دیماه ۱۳۹۹ به

توسط NEWSMINERAL در 17 بهمن 1400
نهمین فیلم اصغر فرهادی در خرداد سال ۱۳۹۹ وارد پیش تولید شد و فیلمبرداری آن پس از ۷۵ جلسه در دوم دیماه ۱۳۹۹ به نقطه نهایی رسید و بعد از آن پایه گذاری کردن آن بوسیله هایده صفییاری شروع شد. میتوان گفت سناریو این فیلم آنگاه از دو سال و اندی از شروع همهگیری کرونا رونق تازهای به سینماها دیتا و بخش اعظمی از عاشقان سینما و طرفداران اصغر فرهادی در این چند روز به تماشای این فیلم در سینماها نشستهاند. این نگاه مردسالارانه چه ربطی به دلاور دارد، وقتی کوچکترین بهایی به زن در آن داده نمیشود. رحیم چگونه میتواند طلاهایی را که فرخنده پیدا کرده و به جهت آزادی او در لحاظ دارد، چنان صاحب و مالک شود که گزینش تکلیف کند اصلی آنان چه می بایست کرد؟ او چنان شیفته رحیم است که زمانی کیفی حاوی سکههای طلا مییابد، آن را به جهت پرداخت بدهی، در نظر می‌گیرد و بعد راضی میگردد سکهها را به صاحب و مالک برگردانند در ادامه برای رحیم، نقش بازی میکند و خودش را به خطر میاندازد. او طی دو روز مرخصیاش قصد دارااست که طلبکار خود را قانع نماید تا از شکایتاش در ازای پرداخت مبلغ کمتری صرف لحاظ کند. آیا درصورتیکه منزلت مدیر یک موسسه خیریه را به آن محول کند ادای آئین کرده، یا این که چنانچه زنِ فردی اعدامی باشد که کلیدی پافشاری و رفتو آمد به خیریه توانسته پول دیه را گونه کند؟ پدری که بارها از فرزندش مهم مشکل گفتاری، در جلب اعتماد و ترحم و تایید رفتارش سوءاستفاده کرده، به ناگهان در نقطه نهایی فیلم، حساس پدرانهاش گل می‌کند تا از او حمایت نماید ولو چنانچه به قیمتِ آبرویش کل شود. در ارتفاع فیلم متوجه میشویم که مشکلات او از زمانی شروع شده که یک سهیم رشته ای اهمیت پولی که آن دو برای شیوه اندازی یک تجارت قرض گرفته بودند از شهر فرارو گریز میکند. و گمانهای به جهت بازتاب وضعیتی از جامعهایست که سادهلوحانه در دامِ قهرمانپروری میافتد اما از ابتدا خود، ضدقهرمان است. و دستاویز ترحم و ضعفهایی میباشند که به واسطه عشق و علاقه و علاقهاشان، حتی تا پای فریب و شهادت دروغ میروند؛ اما ارادهای ندارند تصمیم گیرنده باشند. طی سال های آخر سرویسهای سناریو آنلاین پیشرفت چشمگیری داشتهاند و معادلات پخش و حتی ایجاد فیلمها و سریالها اصغر فرهادی پهلوان گفت را برهم زدهاند. اصغر فرهادی طی دههی گذشته با دو فیلم «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» در سالیان ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ برنده به دریافت جایزهی اسکار بهترین فیلم بینالمللی (خارجیزبان سابق) شد و در سال ۲۰۱۶ نیز به خاطر فیلم «فروشنده» جایزهی ارزشمند بهترین فیلمنامه را از جشنوارهی کن دریافت کرد. درصورتیکه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم اصغر فرهادی قهرمان قاسم سلیمانی لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب