دستگاه ایکس ری چه چیزی را نشان میدهد؟

همین "در " سال ۹۷ و اساسی حضور مقامات جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان رویه اندازی و افتتاح شد که

توسط NEWSMINERAL در 14 اسفند 1400
همین "در " سال ۹۷ و اساسی حضور مقامات جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان رویه اندازی و افتتاح شد که دارای ابتکار گمرک جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران برای او‌لین توشه در مرزهای سرزمین اجرایی و عملیانی شد، ۳ معبر گمرکی دارای دربهای واحد واردات (با ۷ لاین ورود و خروج) و صادرات (با ۸ لاین ورود و خروج) احداث و به بهره برداری رسید. هنگامی که یک دستگاه خارجی در مملکت داریم، در حقیقت قابل انعطاف افزار این دستگاه در اختیار خارجی هاست و وقتی که همین رخداد بیفتد یعنی تمام اطلاعاتی که در دستگاه ثبت و ضبط میشود، هم در صادرات و هم در واردات در اختیار به عبارتی مملکت تولید کننده قابل انعطاف افزار قرار میگیرند که این یک فاجعه قیمت دستگاه ایکس ری چمدانی است. کالای قاچاق امروزه بر بر خلاف قبلی از مبادی تماماً رسمی و از گمرک های رسمی وارد کشور میگردد که بعضی از اینها سازمان یافته و بعضا مخفیانه است؛ امّا به جهت این که کالای قاچاق در مبادی قانونی مانند گمرکها کشف شود به انقطاع به تجهیزات و دستگاههای بازرسی یا همان ایکس ری ها احتیاج است. چه اتفاقی میافتد که به جهت بررسی کالاها به دستگاههای بازرسی احتیاج میشود؟ مگر همین دستگاهها برای توجه بخش اعظم نیستند؛ پس چه ایراداتی میتوانند به وجود بیاورند؟ چه تعداد از این دستگاه ها در سرزمین وجود دارد؟ کلیه کالاها در مرز و بوم ما حیاتی همین دستگاه ها باز‌نگری میشود؟ داعش اهمیت شرکت ها خارجی ارتباط میگرفت و زمانهایی بود که کامیونهای حامل مواد منفجره از تحت دستگاه ایکس ری رد میشد و چون از قبل داعش و بقیه گروههای شورشی حیاتی مرزو بوم سازنده قابل انعطاف افزار همین دستگاه هماهنگ کرده بودند، یک فیلم که از قبل ذخیره شده در سیستم دستگاه سناریو داده میشد. رنگ تصویر سناریو داده شده در تصاویر رنگی کپی دستگاه ایکس ری، بستگی به چگالی مواد و مدل ماده دارد. اگر از مراجعه پیشین به دندانپزشک رادیوگراف نداشته باشید، گرفتن همین تصویر با پیدا میکند. سنسورهای نوری جز حسگرهایی هستند که با امواج مادون قرمز رنگ فعالیت می کنند و در بخش های ورودی و خروجی تونل تعبیه می شوند، تا به محض وارد شدن هر جسمی به داخل تونل، اهمیت انقطاع کردن شعاع نوری در میان فرستنده و گیرنده، سیگنالی به قسمت در دست گرفتن بفرستد تا اشعه ایکس به جسم تابیده شود و تصویر آن در مانتیتور دستگاه نمایان شود. و میزان آن بر حسب میلیمتر و دربین ۲۹ تا ۴۰ می باشد. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه دارای چه جایی و روش استفاده از دستگاه ایکس ری کانتینری دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب