دريچه

در بعضی از مورد ها در کودکان و نوجوانانی که به صورت مادرزادی به تنگی روزنه آئورت دچار هستند، می توان دهانه همی

توسط NEWSMINERAL در 17 فروردین 1401
در بعضی از مورد ها در کودکان و نوجوانانی که به صورت مادرزادی به تنگی روزنه آئورت دچار هستند، می توان دهانه همین دریچه را از شیوه یک عمل جراحی به اسم والووتومی (تخريب دريچه) گشوده کرد تا گشاد شود. از محدودة ملك، 1 متر از دريچه ها و بازشوهاي ساختمان كه امكان ورود هوا از آن ها وجود داراست . امكان ورود هوا از آن ها به داخل ساختمان وجود دارد و 3 متر ( 10 فوت) از ديوارهاي خارجي و بام ساختمان مسافت داشته باشد. هوا در نقاطي بايد به بيرون ساختمان تخليه شود كه ايجاد مزاحمت عمومي نكند و از راه و روش بازشوها و دهانه هاي ورودي هوا، بر اثر باد و دست اندرکاران ديگر، به باطن ساختمان باز نگردد. از بازشوهايي كه از آن ها امكان ورود هوا به ساختمان وجود دارااست و 1 متر از ديوارهاي مجاور و بام مسافت داشته باشد. در فضاهاي در تصرف و اشغال انسان كه هواي آلوده و کثیف و زيان آور در آن ها وجود داشته باشد، اضطراری می باشد هوا به رخ مكانيكي به بیرون ساختمان تخليه شود. اگر نتیجه ها تست ورزش، غیر طبیعی باشد و یا این که بیمار علامتها خاصی را نشان دهد، طبق معمول ضروری می باشد که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) نیز بر روی بیمار انجام شود تا در صورت ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. یک علت دیگر به جهت تنگی دریچه آئورت در جوانان آن می باشد که دهانه همین روزنه ریز میماند و به صورت هماهنگ مهم قلب پرورش نمیکند. به جهت افرادی که اساسی وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت علامت ها مشخصی از همین عارضه در آن ها چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک آزمون ورزش (یا استرس) انجام میدهند. بزرگسالانی که به عارضه تنگی دریچه آئورت در گیر هستند، اما علائمی در آن ها چشم نمی شود باید به طور آراسته به دکتر معالج خویش مراجعه کنند و از ورزشها و فعالیتهای فیزیکی تنشزا هم پرهیز نمایند. شایعترین علت تنگی دریچه آئورت در جوانان، وجود یک نقص مادرزادی میباشد که در اثر آن دریچه آئورت به جای سه لبه، تنها دو لبه دارد. در افراد پیر و ضعیفی که خطر پیدایش عوارض ناشی از جراحی در آن‌ها زیاد است، میتوان جایگزینی روزنه آئورت را به وسیله یک کاتتر که از نحوه سرخرگ ران پا به سمت قلب سوق دهی میشود، انجام داد. در کسانی که تنگی دریچه آئورت سبب پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در روزگار فعالیت شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده است و یا در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، معمولاً روزنه آئورت از شیوه عمل جراحی بده بستان انواع دریچه سقفی گلخانه میشود.
آخرین مطالب