انواع الکترود جوشکاری استیل

فیلر لایه کاری طبق معمول مالامال آلیاژ در بوده و یا این که از انواعی می باشد که سازگارتر حیاتی فلزات مبنا و فی

توسط NEWSMINERAL در 16 بهمن 1400
فیلر لایه کاری طبق معمول مالامال آلیاژ در بوده و یا این که از انواعی می باشد که سازگارتر حیاتی فلزات مبنا و فیلر با جوش باشد. براین اساس علی رغم این که در جوشکاری، گرما و در نتیجه آمپر کمتری ضروری دارند، ولی مقدار پیچیدگی قطعات آنان از کربن استیل بیشتر می باشد. شبیه سایر جوشکاریها، قبل از این فعالیت حتمی است فولاد ضد زنگ تمیز باشد. در این مراحل از جوشکاری فولاد ضد زنگ استعمال می شود. در واقعیت بایستی مواد مبنا جوشکاری را بشناسید. زمان استعمال از الکترود استیل حتماً بایستی دانش کافی در راستا به کار گیری از آن را داشته باشید. جهت جوشکاری مقاطع استیل باید از الکترودهای ویژه ای که در این زمینه وجود داراست به کار گیری و بهره برداری نمود. نیوبیوم دارای پایداری کاربیدها از پیدایش خوردگی و سایش میان دانه ای پرهیز می نماید همین الکترود برای جوشکاری فلزات اهمیت ترکیبات شبیه آیتم به کار گیری قرار می گیرد. قرار گرفتن جوش حاصل از همین الکترود ، به جهت مدت طولانی در محدوده حرارتی ۸۷۰-۷۶۰ سانتی گراد می تواند مهم تشکیل فلز سیکما و کاربید های ثانویه ، باعث کمتر خوردگی و انعطاف پذیری گردد. در بعضی از پروژه های ایجاد و ساز، گاز آرگون اهمیت گاز هلیم، نیتروژن و هیدروژن مخلوط می شود. فلاکس یا این که روکش که در جوشکاری قوس الکتریک اهمیت الکترود استیل و الکترود های دیگر بر بر روی مغزی الکترود قرار می گیرد در اورجینال برای جلوگیری از اکسیداسیون فلز های اساس که در پروسه جوشکاری تا دمای زیاد بالایی پیش می پروسه و همچنین برای جلوگیری از سرد شدن یکباره نقطه جوش خورده آیتم استفاده قرار قیمت الکترود جوش استیل می یگرد. الکترود E 310H ترکیب شیمیایی آن شبیه الکترود E310 بوده و فقط میزان کربن آن حدود ۰.۳۵- ۰.۴۵ درصد می باشد (افزایش پیدا کرده ) ، همین الکترود ها اغلب برای جوشکاری های تعمیراتی فولادهای مقاوم در برابر خوردگی وحرارت اهمیت ترکیب شیمیایی شبیه به هر دو شکل ریختگی ،آهنگری کاربرد دارد . الکترودMO E310 مخلوط شیمیایی آن مشابه الکترود E310 بوده و تنها میزان مولیبدن در ادغام آن وجود داراست همین الکترود برا ی جوشکاری فولادهای ریختگی مقاوم در برابر حرارت مثل AISI 316 یا این که لایه دهی بر روی فولادهای کربنی کاربرد دارد . این الکترود ها به جهت جوشکاری فولادهای ریختگی مقاوم در بر ابر حرارت نظیر AISI 347 ونیز لایه دهی بر روی فولاد های کربنی کاربرد دارند.
آخرین مطالب